Hollandse Markten  

Jaarmarkt Culemborg
Marktplein Culu
Jaarmarkt Culemborg alweer bijna 700 jaar Naar boven
Vroeger begon de Jaarmarkt in Culemborg altijd met een " klink", die door de stad ging om de markt overal aan te kondigen.

Sinds 1318 kreeg Culemborg stadsrechten. Vanaf dat moment mocht een jaarmarkt worden georganiseerd, en dat betekent dat het over 9 jaar alweer 700 jaar geleden is dat de eerste jaarmarkt werd gehouden in dit van oorsprong van handel levende stadje. Dankzij het rivierenknooppunt van De Meer en De Lek werd op deze plek al rond het jaar 1000 gehandeld.
Culemborg en haar geschiedenis Naar boven

De stad is onstaan in de Middeleeuwen tussen de Ijssel en de Overijsselse Vecht aan de rivier de Aa. In 1848 kreeg Zwolle stadsrechten. Zwolle is een echte marktstad met een oude marktgeschiedenis. In de middeleeuwen nam het aantal markten steeds meer toe (en dan met name de veemarkten) .

Culemborg en haar bezienswaardigheden Naar boven
Culemborg was indertijd een zg. Vrijstad. Schuldeisers werden niet in de stad toegelaten. Zolang mensen in Culemborg verbleven, waren ze dus veilig. “Naar Culemborg gaan” betekende in Amsterdam " failliet gaan" . De stad werd ommuurd en omgracht ter beveiliging tegen ongeregelde benden en vijandelijke troepen. Tweemaal werd de plaats uitgelegd. Omstreeks 1370 aan de noordzijde met een schipperskwartier, de zogenaamde Havendijk en twintig jaar later aan de zuidzijde waar de buurtschappen Lanxmeer en Parijs erbij werden getrokken onder de naam Nieuwstad. Zo ontstond een soort “driestad”. Ook de Havendijk en de Nieuwstad werden ommuurd.

In de 14e eeuw bouwde Jan II, die zich Heer van Culemborg noemde, een groot kasteel aan de oostzijde van het stadje. Van dit kasteel is nu alleen de kasteeltuin nog over. Franse troepen hebben het in 1672 grotendeels verwoest waarna het in de jaren na 1735 definitief werd gesloopt. Aan de laatste telg van het geslacht van Culemborg heeft de stad veel te danken. Vrouwe Elisabeth stichtte het Elisabeth-gasthuis, een hofje met huizen voor oude mannen en vrouwen, en schoot het geld voor de bouw van het Stadhuis en de toren van de Sint Janskerk voor.

Er zijn veel oude en monumentale bouwerken bewaard gebleven dankzij de actieve historische vereniging. Van religieuze gebouwen tot molens, bruggen en verdedigingswerken. .

Culemborg markten Naar boven
Uit haar erfenis werd het Elisabeth-weeshuis gebouwd. Dit weeshuis doet nu dienst als museum en bibliotheek. Kort voor het overlijden van Elisabeth verhief Karel V de heerlijkheid tot graafschap. Daar Elisabeth kinderloos stierf, erfde Floris van Pallandt, een kleinzoon van haar oudste zus Anna het graafschap. Floris ging onder invloed van zijn Lutherse echtgenote al gauw over tot het protestantisme. Met Oranje en de heer Van den Bergh speelde hij een belangrijke rol in de opstand tegen het Spaanse gezag. In 1566 was Floris de eerste in de Nederlanden die een Calvinistische dienst liet houden, terwijl men elders nog hagepreekte. Dat gebeurde in het washuis van het kasteel. Zo zorgde hij ervoor dat de nieuwe leer in Culemborg voor het eerst openlijk en officieel in de Nederlanden werd verkondigd. Van 1639 tot 1714 kwam het graafschap aan het geslacht Waldeck-Pyrmont en daarna onder de hertogen Van Saxen-Hildburghausen. De Duitse heren beschouwden Culemborg als een welkome melkkoe. Onder hun regering verwoestten de Fransen in de periode 1672-1674 het kasteel, plunderden de bibliotheek en roofden een deel van het archief. Uit geldgebrek verkocht Van Saxen-Hildburghausen Culemborg met al zijn hoge rechten en domeinen voor bijna één miljoen gulden aan de Staten van het Kwartier van Nijmegen. Deze schonken in 1748 het graafschap aan prins Willem V, toen deze tot stadhouder werd verheven. In 1795 werd de stad door de Fransen bezet. Drie jaar later kwam na bijna vijf eeuwen een einde aan de zelfstandigheid van het staatje en werd het ingelijfd bij de Bataafse Republiek. Na de Franse tijd ging de stad op in het Koninkrijk der Nederlanden. Het geslacht Oranje Nassau was het laatste in Culemborg regerende gravenhuis. Vandaar dat onze Koningin nog steeds de neventitel Gravin van Culemborg voert. In de tweede helft van de 19e eeuw is de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch een belangrijke stimulans voor de industriële ontwikkeling van Culemborg. Met name de sigaren- en meubelindustrie zijn in die tijd sterk toegenomen.
Naar boven
Vorige pagina Vorige Boven Naar boven


Powered by Google

        
Hollandse Markten ©®™ 1998-2021 KvK 81862539 / Capelle aan den IJssel
Nu 258 bezoekers online     33711148 bezoekers sinds 1 januari 2006
  Algemene Voorwaarden FAQ/Veel Gestelde Vragen Markt Aanmeld Formulier Redactie Formulier