Hollandse Markten  

Markt en bezoeker
Afstemming op de consument
Capelle a/d Ijssel Dordrecht

Een markt heeft een lokale, bovenlokale of regionale functie. Het evenwicht tussen vraag en aanbod is in de loop der tijd ontstaan. Van belang is dat men goed kijkt naar de veranderende omgeving. Desnoods om mee te veranderen.
Het kan gebeuren dat de bevolkingsomvang in het verzorgingsgebied terugloopt of dat de samenstelling van de bevolking wezenlijk verandert (bijvoorbeeld meer jongeren, of juist meer ouderen). Dat kan van invloed zijn op het succes van de markt. Het slagen van een markt is dus sterk afhankelijk van de afstemming op de consument.
De markt, goed bezocht Naar boven
Tweederde van de inwoners van Nederland bezoekt wel eens een markt. Meer dan de helft van de aankopen is dagelijkse boodschappen. De marktconsument komt gemiddeld één keer per week naar de markt en besteedt dan ongeveer vijftien euro. Het gemiddelde verzorgingsgebied van de markt bedraagt ongeveer vijf kilometer, hetgeen aangeeft dat de consument veelal in de eigen of nabijgelegen woonplaats de markt bezoekt. Behalve de fiets (ruim 40% van alle consumenten gaat met de fiets) wordt toch ook de auto vaak als vervoermiddel gebruikt (ruim 30% van alle consumenten gaat met de auto).
Afstemming op de consument Naar boven
Hoe is de markt afgestemd op de consument? Hierbij kan gedacht worden aan: consumenten voorkeur, bereikbaarheid, openingstijden, veiligheid en tenslotte de aanwezigheid van gemaksvoorzieningen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een indeling in twee groepen: een groep consumenten die snel en efficiënt boodschappen wil doen en een groep consumenten die rustig de tijd neemt om te winkelen. Beide groepen zijn voor de totale omzet op de markt van belang.
Sommige markten kunnen ook een bepaald koopgedrag uitlokken door hun aard. Den maar aan markten met een centrumfunctie, in een grotere stad met allerlei dorpen er omheen.
Veiligheid op de markt Naar boven
Het gaat hier om de openbare orde en veiligheid. Onderzoek geeft aan dat het gevoel van veiligheid een belangrijke rol speelt bij de keuze voor een aankoopplaats. Er zijn bij voorkeur zichtbare maatregelen genomen om de veiligheid voor de consument te waarborgen. Het kan daarbij gaan om een EHBO-post, waarschuwingsborden tegen zakkenrollers, een plek waar zoekgeraakte kinderen kunnen worden afgeleverd, eventueel in combinatie met een omroepinstallatie, en de daadwerkelijke inzet van patrouillerende politie.

De inrichting van de markt kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het gevoel van veiligheid. Vermijder kleine doorgangetjes en kijk uit voor zakkenrollers!
Consumentenonderzoek Naar boven
Hierbij kan men stellen; levert het onderzoek voldoende op, krijgt men te weten wat men wil weten en kan men inspelen op deze resultaten?

We kunnen de resultaten uit een onderzoek onderverdelen in een aantal niveau's:

Individuele kooplieden
De eerste zijn gegevens die van belang zijn voor individuele kooplieden. Het betreft hier gegevens over breedte en diepte van het aanbod in de diverse productgroepen, de kwaliteit van producten, de prijs-kwaliteitverhouding, de uitstalling, de service en de uitstraling. De individuele koopman kan op basis van deze gegevens zijn eigen zaak verbeteren of aanpassen.

Gezamenlijke kooplieden
De gezamenlijke kooplieden en de Dienst Marktwezen zullen gegevens op een ander niveau, namelijk het marktconform functioneren op warenmarkt niveau, verkrijgen uit het onderzoek. Het betreft informatie over de openingstijden van de markt, de bereikbaarheid van de warenmarkt, de veiligheid op de warenmarkt en het totale aanbod op de warenmarkt. Deze gegevens zullen als input moeten dienen voor discussies tussen verbeteracties van de lokale afvaardiging van de markt of de marktcommissie, samen met de Dienst Marktwezen, om de warenmarkt af te stemmen op de specifieke eisen van de consument.

Gezamenlijke kooplieden
Ten slotte zijn aspecten die het niveau van alleen de warenmarkt overstijgen, zoals veiligheid en bereikbaarheid, van groot belang voor het voldoen aan de wensen van de consument. Deze taken zijn van belang voor het gehele (winkel) gebied waarin een waren markt zich bevindt en vallen buiten de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de gezamenlijke kooplieden als de Dienst Marktwezen.

De problemen op dit marktoverstijgende niveau dienen uiteindelijk door de gemeente te worden opgelost, die daartoe wel door alle betrokken partijen worden geïnformeerd en gesteund. Vertegenwoordigers van de warenmarkt, de winkeliersvereniging, de horecaondernemers, bewoners en andere belanghebbende kunnen hierin het initiatief nemen door gezamenlijk te werken aan verbetering van deze aspecten.

Vorige pagina Vorige Boven Naar boven


Powered by Google

        
Hollandse Markten Museum ©®™ 1998-2021 - KvK: 81372760 Honselersdijk - BTW: NL859569664B01
Nu 401 bezoekers online     33590047 bezoekers sinds 1 januari 2006
  Algemene Voorwaarden FAQ/Veel Gestelde Vragen Markt Aanmeld Formulier Redactie Formulier