Hollandse Markten  





Markt in Rijswijk, Herenstraat

Rijswijk ligt op één van de oudste strandwallen (ca. 7500 jaar) van West-Nederland. Dat hier vroege handel heeft plaatsgevonden spreekt voor zich. De gemeente ontstond tussen de 8e en de 12e eeuw toen men de, tussen de strandwallen gelegen, veengrond ging cultiveren. De strandwallen zelf waren bijzonder geschikt voor de aanleg van fraaie parken, vooral buitenplaatsen en landgoederen. Deze werden grotendeels begin 17e eeuw aangelegd en een aantal daarvan zijn nog bewaard gebleven. Aan de zuidkant van Rijswijk ligt het Stadslandschap met het Elsenburgerbos, het Wilhelminapark en de Hoekpolder. Strand, duinen en historische steden als Delft en Leiden bevinden zich in de directe omgeving.

De oude Rijswijkse kerk met rondom de markt in de Herenstraat Naar boven


Tussen de 8e en 12e eeuw werd het Rijswijkse veengebied ontgonnen en in cultuur gebracht. We mogen aannemen, dat in deze tijd ook het dorp Rijswijk is ontstaan. Vast staat in ieder geval, dat omstreeks 1200 ter plaatse van de Oude Kerk een primitief kerkje werd gebouwd. Dit kerkje was gewijd aan de H. Bonifatius, de volgens overlevering bij Dokkum vermoorde medewerker van Willibrord. Er is slechts weinig bekend over de ontwikkeling van het dorp Rijswijk in de eerste eeuwen van zijn bestaan. Wel weten we, dat het dorp omstreeks 1500 bestond uit ongeveer 100 woningen en naar schatting 500 inwoners. Toen bevonden zich in Rijswijk niet minder dan vier burchten of kastelen, die allen aan of nabij de Van Vredenburchweg waren gelegen: Steenvoorde, Te Werve, Den Burch en Te Blotinghe. Helaas is geen enkele van deze versterkte woningen in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven. In de 17e en 18e eeuw werden in Rijswijk meer dan dertig buitenverblijven gebouwd door welgestelde kooplieden, regenten en ambtenaren uit de omliggende steden. Bij de meeste van deze buitenverblijven behoorde tevens één of meerdere boerderijen, zodat de bewoners behalve over ruimte en frisse lucht tevens konden beschikken over verse producten als melk, groente en fruit. De buitens werden over het algemeen niet permanent bewoond. 's Winters verbleven de bewoners doorgaans in de stad. Rijswijk heeft in de vorige eeuwen ook veel grote jaarmarkten gehad welke goed bezocht werden door de heersers van Holland. Men bezocht graag de jaarmarkt en was er veel vertier te beleven.

Het Oranjehuis Naar boven


Ook het Oranjehuis had bezittingen in Rijswijk en waren vervent bezoekers van jaarmarkten en aales wat darbij kwam kijkjen. Prins Maurits was eigenaar van een uitgebreid stallencomplex op de hoek Herenstraat-Tollensstraat. De prins en zijn stallen zijn vereeuwigd op een schilderij van Esaias van de Velde uit 1625. Maurits' halfbroer Frederik Hendrik en diens gemalin Amalia van Solms lieten op de plaats waar nu het Rijswijkse Bos ligt een fraai paleis bouwen. Dit paleis, het Huis ter Nieuwburg, kreeg internationale vermaardheid aan het einde van de laatste grote Europese oorlog van de 17e eeuw (de zogeheten Negenjarige Oorlog) toen het door Koning-Stadhouder Willem III ter beschikking werd gesteld voor het voeren van vredesonderhandelingen. Op 20 september 1697 werd in het paleis de Vrede van Rijswijk getekend. Deze gebeurtenis bracht de naam van Rijswijk wereldwijd in de geschiedenisboeken. Van Ollefen, een bekende dorpsbeschrijver uit die tijd, kwalificeerde Rijswijk in lyrische bewoordingen als "een volkomen aardsch paradijs".Vandaag de dag kunt u het sfeervolle marktje van Rijswijk in de Herenstraat bezoeken op de zaterdag, dat deze sfeervol en gezellig is, kunt u zelf ervaren!


Zeer sfeervolle markt, gelegen in Oud Rijswijk

Algemene informatie over deze markt:
 Marktnaam: Herenstraat
 Adres: Herenstraat, markt rondom de Oude Kerk
 Plaats: Rijswijk
 Openingstijd(en): Zaterdag 08:00 - 16:00 uur
 Nieuws: Leuke en gezellige markt in Rijswijks Herenstraat


Overige markten in Gemeente Rijswijk


 Markten van gemeente: Rijswijk  
   Marktnaam Openingstijden Aantal kramen
   Boogaardplein markt Donderdag 09:00 - 17:00 uur 28
   Herenstraat Zaterdag 08:00 - 16:00 uur 45

Vorige pagina Vorige Boven Naar boven


Powered by Google

        




Hollandse Markten ©®™ 1998-2021 KvK 81862539 / Capelle aan den IJssel
Nu 462 bezoekers online     35108735 bezoekers sinds 1 januari 2006
  Algemene Voorwaarden FAQ/Veel Gestelde Vragen Markt Aanmeld Formulier Redactie Formulier